Serveis al ciutadà

Atenció al ciutadà

Atenció al ciutadà

Aquest apartat reuneix diversos serveis d’informació administrativa al ciutadà, bústies de contacte, consultes i suggeriments.

Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Els ciutadans poden adreçar les seves sol·licituds d’informació general sobre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) mitjançant correu electrònic, mitjançant la nostra bústia de contacte o mitjançant un formulari de queixes.

Ajudes, beques, subvencions i premis

Ajuts, beques i subvencions

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ofereix, des d’alguns dels seus centres directius, diverses ajudes, beques, subvencions i premis. A través d’aquest tipus d’accions es pretén fomentar la salut, la recerca i la promoció científica, la formació i el perfeccionament del personal, així com promoure i desenvolupar la protecció dels consumidors i usuaris.

Procediments administratius Se abrirá en una ventana nueva

Procediments administratius

El cercador de tràmits Se abrirá en una ventana nueva. de la Seu electrònica permet la cerca dels diferents procediments administratius i la possibilitat d’accedir a la informació que hi contenen.

Oficines de registre

Oficines de registre

Directori de les oficines de registre dependents del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, accés a informació descriptiva amb les dades de contacte i horari.

Perfil del contractant

Perfil del contractant

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat posa a disposició dels ciutadans la informació dels expedients de contractació que estan actualment en fase de licitació, tancats (en fase d’adjudicació) i adjudicats, juntament amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, els quals es poden obtenir gratuïtament, fins al dia d’acabament del termini de presentació de les ofertes corresponents.

Oposicions i concursos

Oposicions i concursos

A través d’aquesta pàgina podreu consultar tota la informació relativa a l’oferta d’ocupació, tant per a personal funcionari com laboral, que convoca el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com el procés extraordinari de consolidació d’ocupació i la formació sanitària especialitzada.

Seu electrònica Se abrirá en una ventana nueva

Seu electrònica

El web de Seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Se abrirá en una ventana nueva. és el punt d’accés electrònic a diferents serveis de centres directius pertanyents al Ministeri que requereixen identificació o autenticació per part de la ciutadania. Aquest portal disposa d’una sèrie de serveis com ara registre electrònic propi, consulta de la llista de tramitacions i mitjans per a la formulació de suggeriments i queixes.

Campanyes informatives

Campanyes informatives

Accedeix a la informació de les diferents campanyes llançades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Alertes

Alertes

Informació sobre els productes alertats NO alimentaris. Control oficial i alertes de productes alimentaris. Medicaments, productes sanitaris, cosmètics, d’higiene i biocides.

Cartes de Servei

Cartes de Servei

Les cartes de servei són els documents que constitueixen els instruments a través dels quals s’informa els ciutadans i usuaris sobre els serveis, els drets que els assisteixen i els compromisos de qualitat dels diferents portals del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Serveis al ciutadà de la UE Se abrirá en una ventana nueva

Serveis al ciutadà de la UE

El web EUROPA Se abrirá en una ventana nueva. és el web oficial de la Unió Europea. És un bon punt de partida per als que busquen informació i serveis oferts per la UE.